چرا تغییرات آب و هوایی برای سلامت انسان اهمیت دارد؟

چرا تغییرات آب و هوایی برای سلامت انسان اهمیت دارد؟

اشتراک گذاری

شمارش معکوس لنستتیم گروهی متشکل از بیش از 120 متخصص برجسته در آب و هوا، سلامت عمومی، اقتصاد و علوم سیاسی – در میان دیگران – است که متعهد به نظارت بر تغییرات آب و هوا، به ویژه تأثیر آن بر سلامت جهانی است.

آخرین گزارش، که در منبع مورد اعتماد لانست در اکتبر 2021، در مورد “تعمیق نابرابری ها” در تمام مناطق بدلیل گرمایش جهانی نگران کننده ثبت شده است به این موضوع اشاره دارد که تأثیر تغییرات آب و هوایی را در زمینه همه‌گیری کووید-19 مورد بحث قرار می‌دهد و بر نگرانی ناشی از رویدادهای گرمای شدید و بلایای طبیعی مرتبط که در 2 سال گذشته رخ داده است، تأکید می‌کند.

از جمله موضوعاتی که در گزارش شمارش معکوس لنست در سال 2021 بیان شده است، تأثیر تغییرات آب و هوایی بر معیشت جوامع در سراسر جهان، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر سلامت روانی و جسمی و روشی است که از طریق آن در گسترش بیماری های عفونی کمک می کند.

این یافته‌ها تا حد زیادی با مواردی که توسط مجموعه دیگری از گزارش‌های مهم در مورد تغییرات آب و هوایی – آنهایی که از هیئت دولتی تغییرات آب و هوایی(IPCC) دریافت شده است انطباق دارد. بر اساسIPCC 2022گزارش ها حاکی از آن است که در حال حاضر، رویدادهای شدید آب و هوایی ناشی از کنش انسانی از انعطاف پذیری برخی از سیستم های اکولوژیکی و انسانی فراتر رفته و گاهی اوقات اثرات غیرقابل برگشتی را به همراه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تغییرات آب و هوایی شدید مرتبط با تغییرات آب و هوایی بر بهره‌وری بخش‌های مختلف غذایی – از جمله بخش‌های کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات – در سراسر جهان تأثیر گذاشته و در نتیجه ناامنی غذایی تشدید می‌شود. آنها همچنین بر تأثیر تغییرات آب و هوایی برسلامت روان و راه هایی که از طریق آن به گسترش بیماری های واگیر منتقله از طریق ناقل کمک می کند. ما در وزنی نو این جنبه ها را به طور مفصل با دو متخصص کلیدی مورد بحث قرار می دهیم. یکی از آنها پروفسور دیوید پنچئون استاد افتخاری بهداشت و توسعه پایدار در دانشگاه اکستر انگلستان و بنیانگذار واحد توسعه پایدا ربرای خدمات بهداشت ملی انگلستان و بهداشت عمومی انگلستان است. مصاحبه شونده دیگر ما دکتر مارینا رومانلو، یک محقق در موسسه بهداشت جهانی کالج دانشگاه لندن، مدیر تحقیقات شمارش معکوس Lancet در مورد سلامت و تغییرات آب و هوا، و یکی از نویسندگان مشترک آخرین گزارش های Lancet Countdown است.

نوشته شده در تاریخ :24/خرداد/1401