گروه بادام همراه شما تا رسیدن به وزن ایده آل با رژیم های تخصصی و همراهی کارشناسان و مشاوران تغذیه و روانشناسی فاصله ای تا تناسب اندام نخواهید داشت

ما چه فرقی داریم

در مرحله اول با وارد کردن اطلاعات عمومی خود در سیستم، میزان اضافه وزن و وضعیت بدنی شما نمایش داده میشود و شما از وضعیت کلی و تعداد رژیم خود با خبر میشوید

از مهمترین مسائل در گروه بادام، پیگری و همراهی شما تا رسیدن به وزن ایده آل شما میباشد. ما تا رسیدن به وزن هدفتان با گروهی تخصصی از متخصصان و کارشناسان رژیم همراه شما هستیم و همواره در کنار شما تا رسیدن به هدفتان میمانیم

بعد از انتخاب بسته یک رژیم متناسب با شرایط شما تجویز و از مشاوره های سیستم میتوانید استفاده کنید. شما با خرید هر بسته میتوانید در هر ماه به صورت اختصاصی از مشاوره های تخصصی کارشناسان رژیم درمانی مجموعه بادام استفاده کنید

شما میتوانید در این مرحله از بین بسته های پیشنهادی هر کدام را که میخواهید انتخاب کرده و در صورتی که نیاز به پشتیبانی اختصاصی داشته باشید در این قسمت میتوانید از خدمات پشتیبانی اختصاصی نیز استفاده کنید